Barra v Westside

Eriskay v Point

Barra v United

Southend v Ness

Eriskay v Iochdar Saints

Iochdar Saints v Lochs

Westside v Barra